Over asbest

Wat is asbest
Asbest is een mineraal dat in de natuur voorkomt en is opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn. Kenmerken van asbest zijn: het is sterk, slijtvast, isolerend en zuur- en loog bestendig.

Van asbest zijn er twee soorten: amfibool en serpentijn. Amfibolen hebben rechte vezels en van de vijf amfibolen zijn amosiet (bruin asbest) en crocidoliet (blauw asbest) het meest toegepast, de andere drie amfibolen tremoliet (grijs asbest), actinoliet (groen asbest) en anthophylliet (geel asbest) komt men zelden tegen. Chrysotiel (wit asbest) is de meest gebruikte soort van allemaal is het enige serpentijn en heeft slangvormige vezels. Serpentijn stamt van het latijnse woord serpens dat slang betekent.

Met het blote oog is de soort asbest niet te herkennen, maar laboratoriumanalyse kan daarover uitsluitsel geven.

Toepassing van asbest
Asbest is tot 1993 veelvuldig toegepast in woningen en bedrijfspanden, er zijn zo’n 3.500 verschillende producten bekend waarin asbest is toegepast. Bevat uw woning of bedrijf asbest, dan zijn er twee condities waarin het asbest kan verkeren: hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Hechtgebonden betekent dat de vezels stevig zijn gebonden in bijvoorbeeld cement, kit of bitumen. Zolang het materiaal niet verweerd is en niet wordt bewerkt of beschadigd is, komen er geen tot weinig vezels vrij.

Niet-hechtgebonden betekent dat de vezels niet vast zitten in het product, bij niet-hechtgebonden asbest kan zelfs de wind er voor zorgen dat de vezels zich in de lucht verspreiden, daarom vormt de aanwezigheid van niet-hechtgebonden asbest een groot gevaar voor de volksgezondheid en is het verstandig, wanneer deze vorm van asbest aanwezig is in uw woning of bedrijfspand, om dit te laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Voorbeelden van niet-hechtgebonden toepassingen zijn: asbest-koord in kachels en leidingen, pakkingen, zeil, asbest-board en spuitasbest.

Is uw woning of bedrijfspand van voor 1993, dan is de kans groot dat hierin asbest aanwezig is! Heeft u nog geen asbest-inventarisatierapport dan kunnen wij deze voor u verzorgen, heeft u dit al wel en is er asbest aanwezig, dan verzorgt ons professionele team graag de verwijdering hiervan!

foto1
foto2
foto3
foto4